Posljednji dani

Nekršćanima je teško povjerovati da živimo u posljednjim danima zemaljske povijesti. U Bibliji piše: Ovo prije svega znajte: na koncu vremena pojavit će se izrugivači, koji će živjeti prema vlastitim požudama i pitati: ''Gdje je njegov obećavati dolazak? Otkada su umrli naši očevi, i dalje sve ostaje kako je bilo od početka stvorenja.'' (2. Petrova 3,3.4 JB)
Dolazak Antikrista je znak svršetka. U Bibliji piše: Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas. (1. Ivanova 2,18 JB)

Je li Isus rekao kad će doći svršetak? U Bibliji piše: I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak. (Matej 24,14 JB)

Ljudi koji će se u posljednje vrijeme predstavljati kao Isus pokušat će prevariti ljude. U Bibliji piše: Ako vam tada tko rekne: ''Gle, evo Krista!'' ili: ''Eno ga!'' – ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane. (Matej 24,23.24 JB)

Bit će znakova na Suncu, Mjesecu i zvijezdama. U Bibliji piše: A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti i zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati. I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. (Matej 24,29.30 JB)

Kakvo će biti moralno stanje društva u posljednje dane? U Bibliji piše: A ovo znaj: u posljednjim danima nastat će teška vremena. Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici, bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra, izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga. Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli. I njih se kloni! (2. Timoteju 3,1-5 JB)

Povećanje znanja i mogućnosti putovanja znaci su vremena svršetka. U Bibliji piše: A ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati, i spoznaja će biti velika. (Daniel 12,4 ŠA)

Koje još znakove vremena svršetka nalazimo spomenute u Bibliji? U Bibliji piše: I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. (Luka 21,25.26 JB)

Tvrdnje o miru i sigurnosti znaci su vremena svršetka. U Bibliji piše: Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: "Mir i sigurnost", zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. (1. Solunjanima 5,2.3 JB)

Što ljudi trebaju činiti kad vide da se sve to zbiva? U Bibliji piše: Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi. (Matej 24,42-44 JB)