Grijeh – Što su sedam smrtnih grijeha?

Sedam smrtnih grijeha je prema kršćanskoj predaji prvi naveo papa Grgur I oko 600. godine. Oni su: oholost, škrtost, bludnost, zavist, neumjerenost u jelu i piću, srditost i lijenost. Grgur je također sastavio popis sedam vrlina (kreposti): vjera, nada, ljubav, razboritost, pravednost, jakost i umjerenost. Sveto pismo bi potvrdilo sve ove pojmove, ali nigdje ne postoji takav popis i nigdje se u Bibliji ne kaže da su to sedam smrtnih grijeha ili sedam vrlina.
One nisu starije od Deset zapovijedi danih na Sinaju oko 1450. godine pr. Kr. Najvjerojatnije su uzete zato da se mogu iznositi načela iz Božje Riječi, posebno u stoljećima prije pronalaska tiskarskog stroja, kad Biblija nije bila dostupna običnom narodu da je čita i proučava.