Homoseksualnost

Što Biblija uči o homoseksualnim aktivnostima? U Bibliji piše: Stoga ih je Bog predao sramotnim strastima: njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim, a tako su i muškarci napustili naravno općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima te muškarci s muškarcima sramotno čine i sami na sebi primaju zasluženu plaću svoga zastranjenja. (Rimljanima 1,26,27 JB)
Je li prakticiranje homoseksualnosti grijeh? U Bibliji piše: Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota. (Levitski zakonik 18,22 JB)

Mogu li oni koji prakticiraju homoseksualnost računati na Nebo. U Bibliji piše: Zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskvrnitelji dječaka … neće baštiniti kraljevstva Božjega. (1 Korinćanima 6,9.10 KS)

Kao svi grješnici i oni koji prakticiraju homoseksualnost pozvani su na pokajanje. U Bibliji piše: Zakon nije uspostavljen za pravednika, nego za zločincei bludnike, za oskvrnitelje dječaka i otimače i prodavače robova, za lašce i krivokletnike i za sve drugo što se protivi zdravoj nauci koja je suglasna s Radosnom vijesti slave blaženoga Boga koja je meni povjerena. (1 Timoteju 1,9-11 KS)

Grješnici moraju prestati griješiti; njima je potreban Božji oprost. U Bibliji piše: To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega. (1. Korinćanima 6,11 JB)

I za homoseksualce ima nade. U Bibliji piše: Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. (1 Korinćanima 10,13 JB).

Što trebate činiti ako prakticirate homoseksualnost?

Prvo, priznajte svoj grijeh. U Bibliji piše: Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. (Psalam 51,4.5 JB)
Drugo, molite Boga da vam oprosti grijeh. Bog kaže da možete početi iznova. U Bibliji piše: Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! (Psalam 51,9-14 JB)
Treće, vjerujte da vam je Bog oprostio i prestanite se osjećati krivim. U Bibliji piše: Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat ću Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat', odjenut' me radošću spasenja. (Psalam 32,1-7 JB)


STATISTIKA

Članova : 15956
Sadržaj : 396
Posjete Sadržajima : 992075

ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 5