Drugi Isusov dolazak

Isus je obećao svojim sljedbenicima da će se ponovo vratiti. U Bibliji piše: Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. (Ivan 14,1-3 JB)
Anđeli su obećali da će se Isus vratiti. U Bibliji piše: I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: "Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.'' (Djela 1,10.11 JB)

Kako će se Isus vratiti? U Bibliji piše: Tada će ugledati Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku s velikom moći i slavom. (Luka 21,27 JB)

Tko će ga sve vidjeti kad ponovo dođe? U Bibliji piše: Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. (Otkrivenje 1,7 JB)

Što ćemo vidjeti i čuti kad se Isus vrati? U Bibliji piše: Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. (1.Solunjanima 4,16.17 JB)

Koliko će vidljiv biti Njegov povratak? U Bibliji piše: Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega. (Matej 24,27 JB)

Koja je upozorenja Krist uputio kako nas nitko ne bi prevario u vezi s Njegovim drugim dolaskom? U Bibliji piše: Ako vam tada tko rekne: 'Gle, evo Krista!' ili: 'Eno ga!' - ne povjerujte! Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane." "Eto, prorekao sam vam." "Reknu li vam dakle: 'Evo, u pustinji je!', ne izlazite; 'Evo ga u ložnicama!', ne vjerujte. (Matej 24,23-26 JB)

Zna li tko točan trenutak Njegova dolaska? U Bibliji piše: A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. (Matej 24,36 JB)

Znajući koliko je ljudski odlagati, što nas Isus savjetuje? U Bibliji piše: Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. (Matej 24,42)

Na što nas je Krist upozorio da nas ovaj veliki događaj ne bi iznenadio? U Bibliji piše: Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega. (Luka 21,34-36 JB)

Zašto Isus već nije došao? U Bibliji piše: Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. (2.Petrova 3,8.9 JB)

Kako trebamo živjeti dok čekamo Isusa? U Bibliji piše: Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela. (Titu 2,11-14 JB)

Kakav će biti svijet kada se Isus vrati? U Bibliji piše: Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. (Matej 24,37-39 JB)

Hoće li dan Kristovog drugog dolaska biti dan nagrade? U Bibliji piše: Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. (Matej 16,27 JB) Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! (Otkrivenje 22,12 JB)

Zašto će se Isus vratiti? U Bibliji piše: Tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. (Hebrejima 9,28 JB)

Prilikom drugog Kristovog dolaska mi ćemo u potpunosti iskusiti stvarnost spasenja.

U Bibliji piše: Te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. (1.Korinćanima 1,7.8 JB)


TEMA SADRŽI:

STATISTIKA

Članova : 15956
Sadržaj : 396
Posjete Sadržajima : 961489

ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 11