Brak

Što Biblija uči o braku? Brak je trajna zajednica muškarca i žene. U Bibliji piše: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. (Matej 19,5.6 JB)
Kako bi se muževi trebali odnositi prema svojim suprugama? U Bibliji piše: Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ te sebi predvede Crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. (Efežanima 5, 25-28 JB)

Muževi trebaju poštovati svoje supruge. U Bibliji piše:
Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava. (1 Petrova 3,7 JB)

Kako se žene trebaju odnositi prema svojim muževima? U Bibliji piše:
Žene svojim muževima kao Gospodinu! Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela. Pa kao što se Crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu! (Efežanima 5,22-24 JB)

Znači li to da žena mora biti podložna? Ne! Brak podrazumijeva pokornost jedno prema drugome u ljubavi. U Bibliji piše: Podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu! (Efežanima 5,21 JB)

Biblija zabranjuje verbalno i fizičko zlostavljanje supružnika. U Bibliji piše: Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. (Kološanima 3,19 JB)

Za uspješan brak potrebno je odmah riješiti nesporazume. U Bibliji piše: Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom. (Efežanima 4,26 JB)

Nastojte da vaš odnos napreduje u jedinstvu i razumijevanju. U Bibliji piše: Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! (Efežanima 4,2.3 JB)

Kako bi se društvo trebalo odnositi prema braku? U Bibliji piše: Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog. (Hebrejima 13,4 JB)

Kojim je zapovijedima Bog zaštitio brak? Sedmom i desetom. U Bibliji piše: Ne učini preljuba! – Ne poželi žene bližnjega svoga. (Izlazak 20,14.17 JB)

Isus priznaje samo jedan valjan razlog za razvod. U Bibliji piše: U Bibliji piše: A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub. (Matej 5,32 JB)

Koliko bi brak trebao dugo trajati? U Bibliji piše: U Bibliji piše: Tako, udata žena zakonom je vezana za muža dok ovaj živi. Ali ako joj umre muž, slobodna je od zakona koji su je vezao za muža. (Rimljanima 7,2 KS)

Što Biblija savjetuje onima koji žele stupiti u brak ? U Bibliji piše: Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? (2. Korinćanima 6,14 JB)

Bog je blagoslovio iskazivanje ljubavi i dar seksualnosti unutar bračne veze. U Bibliji piše: Pij vodu iz svoje nakapnice i onu što teče iz tvoga studenca. Moraju li se tvoji izvori razlijevati i tvoji potoci teći ulicama? Nego neka oni budu samo tvoji, a ne i tuđinaca koji su uza te. Neka je blagoslovljen izvor tvoj i raduj se sa ženom svoje mladosti: neka ti je kao mila košuta i ljupka gazela, neka te grudi njene opajaju u svako doba, njezina ljubav zatravljuje bez prestanka! Ta zašto bi se, sine moj, zanosio preljubnicom i grlio tuđinki njedra? (Izreke 5,15-20 JB)


STATISTIKA

Članova : 503
Sadržaj : 396
Posjete Sadržajima : 785475

ONLINE

Trenutno aktivnih Gostiju: 2